آموزش اکسل به زبان ساده

آموزش اکسل به زبان ساده

آموزش اکسل به زبان ساده

آموزش اکسل به زبان ساده


ن رم افزار اکسل یک برنامه صفحه گسترده است. صفحه گسترده به برنامه هایی گفته میشود که اطلاعات متنی وعددی را درقالب جدول نگهداری میکنند. ساختارجدولی صفحات این گونه برنامه ها کاربران را قادرمیسازد بااستفاده ازفرمول بین اطلاعات درآنها ارتباط برفرارکنند. فهرست روش اجرای اکسل بارکردن کتاب جدید آشنایی با محیط اکسل  حرکت درصفحات و.. درقالب 102 صفحه pdf …

طبقه بندی :

نرم افزار های آماده

کلمات کلیدی :

اکسل,آموزش

……………………………


 تبلیغات پیشنهادی : 

 

نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی

نرم افزار استخراج ایمیل از سایت ها

نمونه سوالات اصلی راهنمایی و رانندگی 

—————————–

دیدگاهتان را بنویسید